Сумський обласний клінічний шкірно – венерологічний диспансер
комунальний заклад Сумської обласної ради

Сумський обласний клінічний шкірно – венерологічний диспансер

okvdКЗ СОР «Сумський обласний клінічний шкірно – венерологічний диспансер» організовує і надає кваліфіковану допомогу населенню при шкірно-венерологічних захворюваннях; здійснює заходи щодо виявлення джерел венеричних та заразних шкірних захворювань; здійснює зв’язок з дерматовенерологічними амбулаторними кабінетами та стаціонарними відділеннями лікувально-профілактичних закладів області з метою надання консультативної та організаційно-методичної допомоги; проводить санітарно-освітню роботу з питань профілактики шкірно-венерологічних захворювань серед населення.

КЗ СОР «Сумський обласний клінічний шкірно – венерологічний диспансер» є лікувально-профілактичним закладом, заснованим на комунальній власності, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебуває в управлінні Сумської обласної ради, уповноваженим розпорядником майна якої є управління майном та перебуває в оперативній підпорядкованості управління охорони здоров’я облдержадміністрації. В своїй діяльності керується Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», іншими законодавчими актами, Статутом, затвердженим начальником управління майном Сумської обласної ради та зареєстрованим в відділі Державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Сумської міської ради від 21.05.2004 року № 9085. Ліцензія на право надання медичної практики видана Міністерством охорони здоров’я 29.12.2004 року № 183, в 2012 році акредитаційною комісією МОЗ України диспансеру присвоєна перша категорія.

Як самостійна структура в системі охорони здоров’я Сумської області Сумський обласний шкірно-венерологічний диспансер функціонує з 01.04.1941 року і є центральної ланкою в організації виявлення, діагностики, лікування та профілактики шкірно-венерологічних захворювань серед населення.

Очолює Сумський обласний шкірно-венерологічний диспансер протягом останніх років лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров’я і дерматовенерології Будніков Юрій В’ячеславович.

Фахівцями диспансеру надається планово-консультативна та організаційно-методична допомога дерматовенерологічним кабінетам та стаціонарним відділенням лікувально-профілактичних закладів області шляхом проведення планово-консультативних виїздів, обласних семінарів і конференцій, розробки методичних матеріалів та підготовки інформаційних листів. В лікувально-діагностичний процес постійно впроваджуються новітні технології обстеження, діагностики та лікування хворих шкірними та венеричними хворобами.